Apie mus

Ar žinote, kad netvarkinga šildymo sistema trumpina variklio darbą? Jei nežinojote, paaiškinsime kodėl: Dažnai aušinimo sistema turi gana aukštą darbinę temperatūrą. Išsihermetizavęs aušinimo skystis pradeda virti (dažniausiai dėl netvarkingo įpylimo kamščio arba dėl nesandarumų jungtyse). Virimo metu susidarantys garai dar labiau pablogina šiluminį balansą. Aušinimo efektyvumo sumažėjimas blogina šilumos atidavimą iš stūmoklio cilindro sienelėms. Stūmoklio temperatūra kyla ir mažėja šiluminis tarpelis tarp stūmoklio ir cilindro sienelių. Atskirose stūmoklio sijonėlio vietose tarpelis visai išnyksta. Stūmoklis pradeda spausti cilindro sieneles. Papildoma trintis dar labiau didina temperatūrą kontakto vietoje. Įkaitusi alyva pradeda prarasti savo savybes. Tepimo plėvelė pradeda trūkinėti. Prasideda pusiau sausoji trintis. Stūmoklis kontakto vietoje pradeda lydytis. Dalis susilydžiusio metalo prikepa prie cilindro sienelių ir sudaro nelygumai, kurie dar labiau didina trintį.
Procesas vyksta labai greitai ir variklis tampa nebepataisomai sugadintu.

Pasirūpinkite savo automobiliu!

Ir mes Jums tame padėsime

Susisiekite su mumis